Polityka Prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego Bonaparty.pl

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo i bezpiecznie. Dlatego poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza za pośrednictwem Sklepu Internetowego BONAPARTY.PL Jagoda Gontarek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Planetarna 12, 42-680 Tarnowskie Góry, NIP 6462670459, REGON 382213168 adres do korespondencji: ul. Planetarna 12, 42-680 Tarnowskie Góry, poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu 

2. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, Administrator zbiera Twoje dane w celu:

 • Świadczenia usług oferowanych w Sklepie

 • Realizacji Twoich zamówień

 • Marketingu oferowanych usług, innych niż Newsletter

 • Przesyłania Newslettera

3. PODSTAWA DO PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na potrzeby realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, do których należą:

 • Obsługa reklamacji dotyczących działania Sklepu, jeśli złożysz taką reklamację;

 • Realizacja marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora polegająca na
  monitorowaniu Twojej aktywności celem dopasowania wyświetlanych Tobie reklam zgodnie z wcześniej przeglądanymi przez Ciebie produktami;

 • Prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, w tym spersonalizowanych działań marketingowych realizowanych w formie profilowania;

 • Realizowanie marketingu bezpośredniego poprzez kontaktowanie się z Tobą, dostępnymi kanałami komunikacji (jednakże w przypadku komunikacji poprzez środki elektroniczne – takie jak adres e-mail lub numer telefonu –  wyłącznie za Twoją zgodą lub żądaniem świadczenia usługi):

 • Obsługa usług płatniczych wykorzystywanych do realizowania płatności za towary zakupione w Sklepie;

 • Udostępnienie zebranych danych osobowych wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu;

 • Monitorowanie Twojej aktywności celem przeprowadzenia analiz między innymi pod kątem funkcjonalności Sklepu, poprawy i rozwoju jego działania, wprowadzania udogodnień/nowych funkcjonalnych rozwiązań, sporządzania statystyk;

 • Prowadzenie postępowań sądowych/pozasądowych;

 • W celach archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości w pełni skorzystania z usług Sklepu oraz brakiem możliwości dokonania zakupów. Może również wiązać się z brakiem otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie.

4.1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych, czyli podmiotami, którym dane będą ujawniane są: podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające prowadzenie przez nas działań marketingowych, osoby, które – z naszego upoważnienia lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy) ale również podmioty trzecie zapewniające usługi płatnicze, kurierskie, prawne, pocztowe.

4.2. PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile wyrazisz na to zgodę. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie dodatkowego rabatu, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może najbardziej odpowiadać Twoim zainteresowaniom lub preferencjom lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane do czasu jej odwołania;

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia;

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania.

 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (np. marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne)  będzie realizowane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach (zgodnie z pkt IV powyżej), chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 • W każdej chwili masz prawo zażądać od nas informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy.

 • Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

 • Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

 • Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane

 • Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

 • Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować (biuro@bonaparty.pl; telefon 535-666-599). Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

7. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Cookie (plik cookie, http cookie) – czyli niewielki plik zawierający dane informatyczne, zapisywany na urządzeniu końcowym (takim jak np. komputer, telefon, tablet) użytkownika strony internetowej. W plikach cookie przechowywane są przede wszystkim ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych stronach – dzięki czemu możliwe jest wyświetlanie stron internetowych dostosowanych do preferencji użytkownika, korzystanie z określonych funkcjonalności tych stron lub personalizacja ich zawartości.

Używanie plików cookies jest możliwe na podstawie wyrażania zgody przez osoby odwiedzające Sklep. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych (lub oprogramowania podobnego rodzaju) zezwalają na umieszczenie plików cookies na urządzeniu końcowym.  Oczywiście, ustawienia domyślne mogą zostać zmienione przez Ciebie poprzez np. zablokowanie niektórych cookies lub ich usunięcie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zablokowania lub usunięcia plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub nawet niemożliwe. Głównym celem stosowania przez nas plików cookies jest optymalna prezentacja oferty Sklepu.

Do cookies, których działanie jest niezbędne do korzystania z naszego Sklepu możemy zaliczyć w szczególności cookies pozwalające na utrzymanie i zapisane stanu sesji użytkownika, działanie koszyka internetowego w przypadku dokonywania zakupów w Sklepie, monitoring dostępności usług.

Ponadto stosujemy cookies, które ułatwiają korzystanie ze Sklepu, ale nie są niezbędne do jego funkcjonowania. Do tego rodzaju cookies możemy zaliczyć pliki umożliwiające:, zapis do plików cookies, ustawienia preferencyjne wyświetlania stron, wyświetlanie ostatnio przeglądanych produktów, dopasowanie wyświetlanych produktów do Twoich preferencji.

W oparciu o pliki cookies dostarczane przez podmioty trzecie prowadzone są również działania o charakterze analitycznym – w szczególności w oparciu o narzędzie Google Analitycs.

Jednocześnie w oparciu o pliki cookies prowadzone są przez nas także działania o charakterze marketingowym. W tym zakresie korzystamy przede wszystkim z funkcjonalności Google Adwords. Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową na stronach osób trzecich oraz w wynikach wyszukiwania. Celem użycia cookies w naszej działalności marketingowej jest dostarczenie użytkownikom bardziej spersonalizowanych reklam, które odzwierciedlają ich indywidualne preferencje.

Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były instalowane na Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:

 • W przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję “Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji “Prywatność” zaznaczyć “Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies.

 • W przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”.

 • W przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane” a potem “Ciasteczka”.

 • W przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje” a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookies”.

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 • Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  – Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  – Certyfikat SSL.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl